Visie en missie

Het bestuur van de stichting Multi Mondo wil eraan bijdragen om vrouwen en kinderen uit diverse culturen maatschappelijk actief te laten worden door middel van sportieve activiteiten en bijeenkomsten. Hiermee willen de bestuursleden ook de verdere integratie van deze doelgroep bevorderen.

Bij het nastreven van deze doelen krijgen zij bijval uit brede kring: gemeenteambtenaren, medewerkers van maatschappelijke instellingen en (para)medici zijn erg blij met hun initiatieven. Zij zijn onvoldoende in staat gebleken deze groep te activeren zonder hulp van buitenaf. Stichting Multi Mondo is uitstekend in staat gebleken een sfeer te bieden die aansluit bij de betreffende culturen en wensen. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en praktijkondersteuners kunnen nu doorverwijzen naar de stichting Multi Mondo als zij vrouwen in hun praktijk aanraden meer in beweging te komen. Ook VluchtelingenWerk Nederland weet de weg naar Multi Mondo te vinden.

Om deze activiteiten mogelijk te (blijven) maken, is de stichting Multi Mondo op zoek naar sponsors en fondsen voor financiële ondersteuning.

 

 

Op deze pagina vindt u onze formulieren om u in te schrijven voor cursussen.

Multi Mondo heeft ook diverse brochures in pdf formaat op deze pagina geplaatst die u eenvoudig kunt downloaden.

Stichting Multi Mondo wil bijdragen aan meer begrip tussen mensen uit verschillende culturen via activiteiten speciaal voor vrouwen.

Op deze pagina kunt u ook de activiteiten kalender bekijken!

Van onze activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt die wij in ons fotoalbum plaatsen.

Alle foto;s zijn eigendom van Stichting Multi Mondo en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden!